طلاق عاطفی همسران

طلاق عاطفی

نشانه های طلاق عاطفی در زندگی زوجین این است که آنها به اهانت های همدیگر،فحش و ناسزاهای همراه با فریاد ،عدم رابطه زناشویی، عدم مهر و محبت ، عدم احترام، عدم فداکاری و شاید هم عدم وفاداری و به با هم بودن در زیر یک سقف بدون لذت بردن ازحس خوشبختی عادت کرده  اند.