فسخ نکاح

طلاق به علت باکره نبودن زوجه

باکره بودن دختر هنگام ازدواج مطابق عرف و سنت  جامعه ما امری مهم برای زوج به حساب می آید که البته از دیدگاه های مختلف این مهم قابل انتقاد است چرا که می توان گفت با سالم یا ناسلام بودن غشائی نازک نمی توان حیثیت ،شرف و اخلاق فردی را سنجید.جدای از این بحث در این نوشته به باکره بودن یا نبودن دختر در زمان ازدواج که گاه این امر عامل بسیاری از اختلافات پس از ازدواج که منجر به جدایی بوده است می پردازیم.

انحلال نکاح

علاوه بر طلاق راه های دیگری نیز برای جدایی یا به گفتار حقوقی، انحلال ازدواج وجود دارد که در ذیل به توضیح آن ها می پردازیم:

نکته: