وکیل پایه یک

آیا من احتیاج به وکیل دارم ؟

گستردگی علم حقوق منجر گشته است همگان به طور وسیع از آن آگاهی نداشته باشند لکن اکثر مردم به نوعی با این علم در زندگی سرو کار دارند از این حیث یک شناخت اجمالی راجع به آن برای نود درصد مردم وجود دارد تا حدی که هریک خود را صاحب نظر در این علم می دانند.