شرط حق طلاق زوجه به استناد ازدواج مجدد زوج

اگر در عقد نکاح این چنین شرط شود که زوج حق ندارد ازدواج مجدد کند این شرط باطل است ولی اگر ضمن عقد نکاح مرد به زن وکالت دهد که در صورتی که ازدواج مجدد داشته باشد زوجه وکیل در طلاق شود و بتواند با استفاده از این وکالت خود را مطلقه کند این شرط صحیح است البته این شرط نباید به صورت تعلیق در وکالت باشد بلکه باید این با قید موکل فیه باشد.

دلیل اینکه نباید این شرط بصورت تعلیقی باشد این است که بسیاری از فقها وکالت معلق را باطل می دانند ولی اگر به گونه ای باشد و شرط وکالت زن در صورت ازدواج مجدد مرد نوعی شرط نتیجه می باشد.

توضیح شرط نتیجه : شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.

البته این موارد فقط مخصوص ازدواج مجدد نیست بلکه می تواند اعمال بسیاری را جزء ،شرط گذاشت مانند (ترک انفاق ،غیبت طولانی مدت و.....) و یا حتی زوجه می تواند بدون هیچ گونه شرطی خود را مطلقه سازد در صورتی که که وکالت داشته باشد .

نص ماده 1119 قانون مدنی در ارتباط با وکالت طلاق به طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخال با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل این که شرط شود سوء قصد کند یا سوء رفتار نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن و وکیل و وکیل در نوکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلق سازد.

نکته : بر اساس قانون جدید اگر زن بخواهد ازاین طریق خود را مطلقه سازد باید بر اساس قانون جدید به دادگاه رجوع کند و گواهی عدم امکان سازش برای طلاق بگیرد.

در برخی موارد زن وکالت در طلاق داشته باشد ولی بعد عقد مریض می شود و امکان تمکین برای زن وجود ندارد در این در مورد میان فقها برای روشن شدن تکلیف ازدواج مجدد مرد اختلاف است زیرا زن می تواند در مورد از حق حبس فرد استفاده کرده و مرد نیز در این صورت اجازه ی ازدواج مجدد را نداشته باشد بنابراین توضیحات نمی توان این شرط ضمن عقد را مطلق دانست بلکه نظر فقها بر این است که مبنا نظر عرف می باشد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل خانواده 44000407-021

Share